W Britiszku kierujemy się jedną z podstawowych zasad pedagogiki dr M.Montessori “Pozwól dziecku zrobić to samodzielnie”.

Zależy nam, aby uczyć dzieci samodzielności w sposób mądry i oczekujemy tego od rodziców.

Wyręczając dziecko w podstawowych czynnościach, uczymy je bezradności i uzależniamy od siebie, co obniża jego poczucie własnej wartości. Jeśli jesteś zbyt wymagający, możesz powodować agresywne zachowania. Bądź konsekwentny, mów prawdę i nie obiecuj, jeżeli nie możesz spełnić obietnicy.