Nasz adres

Przedszkole Językowe BRITISZEK
Ełk, ul. Juliana Tuwima 3/lok.1
(+48) 509 163 161

Przedszkole Językowe BRITISZEK
z elementami Montessori
Ełk, ul. Juliana Tuwima 20/U8
(+48) 729 987 520

Office manager

Ewa Kozikowska tel. (+48) 507 177 272

britiszek@gmail.com

Wicedyrektor

Katarzyna Cybulska tel. + 48 509 163 161


Formularz zgłoszeniowy

Wybierz przedszkole

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia dziecka (np. 01.01.2012)

Adres zamieszkania

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

Nr telefonu

Adres email

Preferowany termin rozpoczęcia nauki (np. 01.09.2016)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 28.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) przez Przedszkole Językowe Britiszek w celu realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji mojego dziecka.

 

 

 

 

 

dodatkowe zajęcia z inteligencji emocjonalnej
dla dzieci w wieku 4-6 lat

Dziecko inteligentne emocjonalnie jest świadome siebie, zmotywowane i asertywne, rozumie emocje, umie nad nimi panować i je wyrażać, jest też empatyczne i przyjaźnie nastawione do innych. To właśnie w przedszkolu dziecko poznaje świat emocji, nawiązuje nowe znajomości i uczy się wyrażania uczuć.

Jeżeli są Państwo zainteresowani takimi zajęciami, zapraszamy do przesłania formularza zgłoszeniowego z dopiskiem IE w polu adres. 

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o 15:30 oraz każdy piątek o 15:30.

Cena godzinnych zajęć: 30 zł